1. A704 Vrede met God Ab Klein Haneveld 4 feb 2024 01:16:47

Terwijl in veel religieuze kringen ‘vrede met God’ het einddoel van het aardse leven is en men dan ook vredig mag sterven, leert Romeinen 5 dat met die vrede leven met God pas begint. De vrede met God plaatst christenen in Zijn dienst. Alleen door geloof in Jezus Christus wordt de mens zalig. Door de waarheid van het meegedeelde Woord van God te aanvaarden. Daarmee heeft de gelovige toegang tot de troon der genade. De genade heerst dus in zijn leven. God gaf hen de Heilige Geest volgens onder meer Romeinen 5:5, om bijvoorbeeld te zorgen dat ons gemoed vernieuwd wordt (Romeinen 12:2) en wij in nieuwheid des levens wandelen zouden (Rom.6:4). Tot eer van onze Vader (Rom.6:4). Door Zijn kruisiging is er een einde gemaakt aan de oude schepping, de dood en de wet. Houdt het daar dan ook voor, is de oproep aan gelovigen in Romeinen 6:11. De mens is overgeleverd aan alle omstandigheden op aarde, maar een gelovige weet wat Hij heeft beloofd. Behalve de wedergeboorte gaf God gelovigen een hemels burgerschap.

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus.”