1. A682 De wil van God Ab Klein Haneveld 01:11:54

Op 1 Timotheus 2:2 baseert men ten onrechte vaak dat gelovigen moeten bidden voor koningshuis en overheid. Maar het gaat daar niet over. Het zou namelijk impliceren dat gelovigen zich bezig moeten houden met de wereld, die alleen maar slechter wordt, in plaats van met de Waarheid. Wereldse lasten mogen gelovigen bij Christus brengen, opdat zij bijvoorbeeld met rust worden gelaten door de overheid. Maar zij zijn uit de wereld getrokken en door hun wedergeboorte betrokken bij het tegenwoordige werk van God: Het bewaren van Zijn Woord. God zelf heeft hen bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond, waarin Hij alle mensen zalig wil maken. Dat woord zalig betreft primair de wedergeboorte door Zijn Geest, maar vervolgens ook de uitwerking daarvan in praktische levenswandel (zaligheid van de ziel). Het tegenwoordige werk van Christus is als Middelaar de verbinding van de mens met God tot stand te brengen, bijvoorbeeld als Losser – waartoe Hij als Zoon van Adam het recht heeft – en Hogepriester.

“Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.”