1. A679 Niet om uwentwil Ab Klein Haneveld 01:18:16

Terwijl veel predikers doen alsof God een soort wegenwacht is, die te hulp schiet als wij in de problemen komen, is dat geen Bijbelse waarheid. De mens staat in de hedendaagse prediking steeds weer centraal. Christelijke ethiek, waarop men onder meer het zich wel of niet laten vaccineren baseert, komt men in de Bijbel niet tegen. Het verzoeningswerk van Jezus Christus was op God Zelf en niet op de mens gericht, die al sinds de schepping in zes dagen zondigde en Hem van nature niet kan eren. Adam was een type van de zondeloze Tweede Adam, de Heere Jezus Christus, centraal in Gods plan. Daarin kunnen gelovigen een plaats krijgen, op weg naar een nieuwe wereld en niet ter verbetering van deze schepping. Dat is een aards niveau, waarmee alleen afgoden zich bezighouden. Er komt een wereldregering onder leiding van de duivel, nadat de gemeente is weggenomen. Maar die zal overwonnen worden door Christus zelf.

“Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend.”