1. A678 Anders denken Ab Klein Haneveld 01:16:42

Terwijl wetten en regels van religie zijn neergelegd op tijdelijk vlees, waarvan het in de Babylonische ballingschap ontstane Judaïsme een voorbeeld is, zegt Gods Woord dat de mens een hooguit aan de buitenkant wit te pleisteren hol vat is. Men is massaal afgeweken van het geloof en koos voor ijdele (lege) prediking. Symbolisch gaan de wetten in het Oude Testament over de Heere Jezus Christus en daarin wordt al op verborgen wijze gesproken over het Nieuwe Verbond. Wet is voor God een afgedane zaak, want Zijn Lam nam die weg. Christenen zijn dood en door Christus’ opstanding verlost van de wet. Saulus praktiseerde die, maar kwam tot geloof. Aan hem en aan iedere gelovige is de gezonde leer toevertrouwd, als orgaan van Christus’ Lichaam, onder leiding van het Hoofd. De organen hoeven dat niet te organiseren, het Hoofd doet dat. Van gelovigen wordt alleen verwacht dat zij trouw blijven aan Zijn waarachtige Woord en Hem dienen.

“Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.”