1. A677 De voorgestelde loopbaan Ab Klein Haneveld 01:15:51

Terwijl alle religies de religieuze mens plaatsen in de wereld, zegt Christus juist dat wij die onverbeterlijke ‘legerplaats’ moeten verlaten om als Hij een loopbaan te gaan. Een vorm van christelijk humanisme is ‘lief en aardig zijn’ voor alle mensen, wedergeboren of niet. In wezen zet men daarmee Christus buiten het christendom, want Die past niet in het godsbeeld dat men zelf heeft gecreëerd, terwijl God dat volgens de Bijbel Zelf doet. Gedurende zijn loopbaan draagt een gelovige zelf verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij maakt en is hij geen marionet in Gods handen. Te zeggen dat iemand op een bepaalde wijze krachtens zijn geloof moet leven is in feite een wet. De Bijbel reikt alleen rolmodellen aan, zoals Paulus. Het is niet de bedoeling de wereld te verbeteren, wat nog nooit is gelukt, maar uit die duisternis te trekken en in Zijn Licht te wandelen. En ons te onderwerpen aan Gods Woord.

“Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”