1. A675 De Staat Israël Ab Klein Haneveld 01:18:56

Hoewel men in christelijke kringen vaak het tegendeel beweert, is Juda niet hetzelfde als de in 1948 uitgeroepen staat Israël, de naam die trouwens aan het tien-stammen-rijk werd gegeven en niet aan de twee. Het daartoe behorende Joodse volk nam Gods land in volkomen ongeloof in bezit, maar zal eens in het buitenland tot geloof komen. Degenen die menen dat Israël (de twaalf stammen) hetzelfde is als Juda gebruiken veelal Ezechiël 37 en gaan ervan uit dat het eerst ten onrechte in het land gekomen volk daar in de toekomst zal worden begoten met Gods Geest, c.q. dat de situatie van nu een voorbereiding is op de wederkomst van Christus. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Bekering in het buitenland (Petra) gaat in de zeventigste week van Daniël vooraf aan het onder leiding van Christus beërven van het land. Overigens betreft het ‘dal van dorre doodsbeenderen’, waarover de levend makende Geest wordt uitgestrekt, héél Israël en niet slechts de twee Joodse stammen.

“En ik zal Mijn Geest in u geven en gij zult leven”.