1. A666 De deur door Ab Klein Haneveld 01:04:53

Hoewel het christendom er nauwelijks meer in gelooft of het zélf wil bouwen, is het Koninkrijk van Christus het centrale thema van de Bijbel. Daar komt men alleen door wedergeboorte in. De geboorte van een kind, dat uit vruchtwater komt, is het beeld van zowel de oorsprong van de wereld als van Gods Woord, waardoor volgens Johannes 1:3 alle dingen zijn gemaakt. Sinds de kruisiging van Jezus ligt de wereld onder Gods toorn en oordeel, maar aan wie in Christus gelooft, gaat dat oordeel voorbij. De natuurlijke mens, in strijd met Gods norm handelend, heeft geen enkel recht bij God, week af en is voor Hem ‘onnut geworden’. Alleen door genade werd de gelovige zalig en hoort hij in deze bedeling bij de door de Goede Herder naar grazige weiden geleide kudde van Hem, Die zegt ook de Deur te zijn naar een nieuwe, gereinigde wereld. Zoals bij de ark van Noach sluit Hij die zelf af. Wedergeboren christenen zijn met hun Heer opgewekt en worden geacht te zoeken wat boven is.

“Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.”