1. A665 Rolmodellen Ab Klein Haneveld 01:18:43

Dat onder de wet – volgens Paulus een ondraaglijk juk – het natuurlijke leven van de mens tot niets leidt, bewees het Jodendom. Wedergeboren mensen leven uit genade. Dat levert een probleem op voor de zogenoemde christelijke ethiek, die tóch in feite een wet is, omdat wordt voorgeschreven wat de mens wel en niet zou doen. Evenals religie is dat gebaseerd op menselijke hoogmoed. Maar christenen zouden zich nederig onderwerpen aan Gods Woord. Daaraan onderwierp Zich ook de Heere Jezus, Die dienend in vernedering de vreugde zag die Hem was voorgesteld. Voor onder genade levende christenen is niet de vraag of iets wel of niet mag, maar of het nuttig is, zegt Paulus. Het gaat om wat men is, niet om wat men doet. Daarvoor hebben christenen rolmodellen, zoals de gelovigen uit Hebreeën 11. Terwijl religieuze leiders op vlees vertrouwen, staat niets tussen de gelovige en God in. Christus is Voorbeeld van de christenen en in een lagere rangorde is Paulus dat.

“Dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.”