1. A663 Ai Ab Klein Haneveld 01:01:38

Omdat alles wat gebeurde met het volk Israël voorbeelden voor de Gemeente zijn, geldt dat ook voor de inname van Jericho, dat 400 meter onder zeeniveau ligt en een beeld van de hedendaagse schepping is. En voor de op een heuvel gelegen stad Ai, die staat voor het nieuwe, eeuwige leven. Omdat Israël zich bij de inname van Jericho, zonder zelf te hoeven vechten, toch niet geheel aan Gods Woord had gehouden (het mocht niets meenemen), werden de 3000 krijgers van het volk bij Ai verslagen met 36 gesneuvelden als gevolg. Voor eeuwig leven moet men zich uit de oude schepping (Jericho) terug trekken, want dáár ligt niet de ‘buit’ van christenen. De afstammeling Achan van Juda bleek destijds te hebben geroofd uit Jericho. Nog steeds geeft het Joodse volk meer om rituelen dan om Gods Waarheid. Eeuwig leven is wel voor iedereen beschikbaar, maar men moet het wel willen grijpen. Wie als christen in deze wereld wil leven, vol uiterlijkheden en religie, is volgens Paulus niet gericht op Christus.

“En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden.”