1. A659 Geen peptalk, maar Evangelie Ab Klein Haneveld 01:03:51

Geloof in de opgestane Christus is geen religie en het Evangelie is geen middel om de wereld te verbeteren. Dat Evangelie is niet altijd een Blijde, maar wel een verwachte boodschap, op basis van Gods plan, dat Hij door de geschiedenis heen uitvoert. In het Oude Testament was de Zoon beloofd, Die voortkwam uit het zaad van David. Dat Hij eens zal zitten op de troon van David, om te regeren over Israël en de wereld, weten veel christenen niet eens. Uit de diverse Nederlandse vertalingen van de Schrift blijkt een vooroordeel, omdat de christelijke leer voorschrijft dat de Zoon zowel God als mens was. Helaas leert men dat de Zoon en het Zoonschap altijd al een hoedanigheid van de Godheid was. De boodschap van de Bijbel gaat over de Schepper en is geen peptalk, te gebruiken om het leven van mensen en de wereld te verbeteren. De mens bevindt zich toch op een zinkend schip, maar hij kan deel uitmaken van Gods plan als hij wil. Dat is iets anders dan een religie, waarin de sterveling zijn best moet doen om, de wereld verbeterend (wat niet lukt), te boven te komen. Christendom ontleent zijn naam aan Christus, Die alleen geloof vraagt. Ook de joodse religie staat daar haaks op. Want die wenst Hem niet te zien als Messias. Er bestaat niet zoiets als een Joods-Christelijk geloof, wel een christelijk. Beleden door christenen.

“De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.”