1. A657 Ware vrijheid Ab Klein Haneveld 00:59:09

Hoger dan wat men op aarde vrijheid noemt is die waarvoor de Heere Jezus zijn leven gaf. De leugen regeert in de wereld, waarin de mens slaaf van de zonde, wet en dood is. Om daarvan verlost te worden is wedergeboorte, door aanvaarding van Gods Woord, nodig. Echte vrijheid is buiten de legerplaats, waar men terecht komt door zich op de Heer en wat ‘boven’ is te richten. Hebreeën zegt dat de positie van gelovigen áchter het voorhangsel – de hemel – is. Daardoor komen zij buiten de samenleving te staan. Hun vrijheid is iets anders dan bandeloosheid, want zij zijn vrij om Christus en Zijn gerechtigheid te dienen. Volgens Exodus 32 was het gouden kalf toen reeds in de legerplaats te vinden en ‘de tent der samenkomst’ daarbuiten. Dat wierp een profetische schaduw vooruit. In het heiligdom, bij Christus, zouden gelovigen zich verzamelen. Met als gevolg dat zij in de praktijk buiten de wereld, ook de zogenaamd vrije maar in wezen onvrije westerse, komen te staan.

“En de waarheid zal u vrij maken.”