1. A656 Opgestaan! Ab Klein Haneveld 01:06:52

Terwijl sommige hedendaagse theologen niet in Christus’ opstanding geloven en ook The Passion niet verder komt dan het lijden en sterven aan het kruis van de Heer, is Pasen toch het belangrijkste feest voor de gelovige. Het is het feest van zijn overwinning op de dood, niet op basis van Jezus’ goede werken maar op die van Zijn geloof. Hij wist wat Hem aan lijden stond te wachten, maar ook van de heerlijkheid daarna. Door Zijn opstanding werd Hij de Eerstgeborene van een nieuwe schepping, die geen enkele religie kent. Daarheen zijn christenen, op aarde als het ware nog stage lopend, op weg en krijgen zij straks een functie. Maar nu al verkeren zij in de opperkamer, waar Hij aan Zijn tafel brood en wijn uitdeelt. Aan het kruis heeft Jezus een einde gemaakt aan de wet en de zonde. Omdat Hij daar stierf is ieder mens voor God dood. Maar door Zijn opstanding is er nieuw leven voor wie gelooft. Daarom is Pasen in feite het enige christelijke feest.

“Gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht.”