1. A652 Bedekking en Verzoening Ab Klein Haneveld 01:02:41

Wat uit het Hebreeuws wordt vertaald met Grote Verzoendag (Jom Kippoer), grootste feest volgens de Mozaïsche wet, zou eigenlijk  Grote Bedekkingsdag moeten heten. Maar onder het Nieuwe Verbond gaat het niet alleen om het bedekken van zonden, maar om een totaal veranderde relatie met de Heer.  Daar wordt ook naar verwezen in het Nieuwe Testament via de oorspronkelijk Griekse woorden allasso en (nadrukkelijker) katallasso of zelfs apokatallasso. De gelovige is met God in een totaal andere – een nieuwe – relatie gebracht, die geenszins herstel van een vroegere is. Verzoening van gelovigen is nu ingrijpender dan alleen bedekking van het conflict met de Schepper. Wie is wedergeboren kwam in een compleet andere positie dan de Mozaïsche wet, waarvan hij juist werd verlost, kon voortbrengen. Door Christus Jezus gaat men ook niet terug, zoals sommigen denken, naar het Paradijs, waarin ooit Adam leefde, die een zondaar was. Wedergeboorte plaatst de gelovige in een nieuwe situatie, dankzij de Tweede Adam.

“En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend.”