1. A628 Wij bevestigen de Wet Ab Klein Haneveld 01:21:59

Christenen die niet onder de wet leven bevestigen die wel degelijk. Door genade werd juist de juridische rechtvaardigheid van God geopenbaard. Dat lijkt voor de mens moeilijk te aanvaarden en ook christelijke theologie is geneigd menselijke rede over Gods Woord heen te leggen. Maar Hij rekent alleen geloof tot rechtvaardigheid. Dat is iets anders dan religie, die altijd eigen ‘werken der wet’ centraal stelt. Kern van de boodschap van Maarten Luther was dat men terug moest naar wat God Zélf in de Bijbel zegt. Christenen zijn met Jezus voor wet en wereld gestorven. Die wet was wel goed, maar leidde niet tot de zaligheid naar Gods plan en was een schaduw van de toekomst. Daarom laat het Nieuwe Testament zien hoe het Oude is vervuld. Christus stond op uit de dood, vervulde de wet en gaf aan wie geloven nieuw Leven. Hij is de Losser van de mensheid, die Hij vertegenwoordigde, vervulde op wettige wijze de wet opdat genade nu zou heersen.

“Ik ben door de wet der wet gestorven.”