1. A627 Tekenen der Tijden Ab Klein Haneveld 01:26:21

De blijde boodschap van de Bijbel is dat God deze oude schepping zal vervangen voor een nieuwe door nieuw leven te geven. De grote fout van religie is dat de mens de oude schepping wil verbeteren, wat nooit zal lukken. Gelovigen zijn op aarde dienstknechten van de Heer en onderweg naar Christus’ wederkomst. Voordat Hij naar de aarde komt wordt Zijn gemeente opgenomen, ver voor de zogenoemde Jongste Dag. Hoelang het nog duurt voordat de Heer Zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, is niet te zeggen. Er zijn wel tekenen der tijden maar het is onzin die in het firmament te zien, terwijl men geen inzicht heeft in de sterrenhemel. Men kan er ook geen kalender naast leggen, maar wel een samenhang van gebeurtenissen in de wereld herkennen, zoals de ondergang van de tien stammen, christelijk geloof en de Joodse natie. Daarover heeft alleen het profetisch Woord informatie. Het leert dat de duivel op aarde wordt geworpen en een verbond met de antichrist wordt gesloten. Maar de gemeente is dan al opgenomen en zal zien wat 2000 jaar christendom heeft gebracht.

“Want gij weet zelven zeer wel dat de dag des Heeren komen zal, gelijk een dief in de nacht.”