1. A612 Bewaarders van het Woord Ab Klein Haneveld 01:17:17

Aan Israël vertrouwde God Zijn Woord toe, waaraan Hij Zelf trouw bleef, in tegenstelling tot dat volk. Daarom staat het – volgens onder meer Romeinen 9 tot en met 11 – niet meer in die positie en is dat Woord aan een ander volk, de Gemeente uit de heidenen, gegeven. Die is in deze tijd het volk des Heeren. Wie nu de waarheid zoekt, moet niet bij de Joden zijn, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overigens lijkt ook in christelijke kring weinig van het zicht op het Woord over gebleven, terwijl in de wereld en bij het Jodendom het licht sinds de opstanding van Christus uit ging. De Gemeente heeft de opdracht evenwel trouw te blijven aan Gods beloften, die te bewaren en ervan te getuigen. Dat is de verantwoordelijkheid van de christenen. Zij vormen de Geestelijke tempel en het priesterschap onder het Nieuwe Verbond. Dat is iets anders dan mensen behagen, waaraan ook de Heere Jezus niet deed. God betrekt gelovigen bij de uitwerking van Zijn plan.

“Doet handeling totdat Ik kom.”