1. A602 Gods en onze lankmoedigheid Ab Klein Haneveld 01:05:21

Wie Schrift met Schrift vergelijkt, komt steeds meer tot de conclusie dat daarin genoemde feiten zéér vast zijn. Logisch, want er is maar één Auteur, Die door Zijn Geest mensen inspireerde tot schrijven. Zodat wie buigen voor dat profetische Woord, geen fabelen hoefden te volgen, maar zouden wéten en de heerlijkheid des Heeren zien. De leer van valse profeten is daarentegen op de mens gericht, die willens en wetens tegenspreekt dat alles door Gods Woord is ontstaan. Daarmee houden zij de waarheid in leugen ten onder en verdween ook het zicht op typologie. En op het oordeel over de nu bestaande schepping. De door gelovigen verwachte komst van de Heer in kracht en heerlijkheid wordt door spotters ontkend. Maar God werkt Zijn plan uit, waarin geen sprake is van vertraging, maar van lankmoedigheid. Met Zijn geduld geeft Hij nog velen de kans zich tot Hem te wenden. Maar er komt een einde aan. Intussen past ook wie geloven Zijn lankmoedigheid. Geen wraak, want die komt alleen Hem toe, zegt hij.

“Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd.”