1. A600 De Gemeente, een volk van priesters Ab Klein Haneveld 01:19:14

Kwam de Gemeente van Christus in de plaats van Israël? Over het antwoord op die heikele vraag wordt men het in christelijke kring vaak niet eens, omdat men de status van de Gemeente niet goed kent. Zij is het huis, de tempel – soms ook het Lichaam genoemd – van Christus, die als Hogepriester sinds zijn opstanding het Hoofd ervan is. Wie tot geloof komt, op basis van een persoonlijke keuze, wordt aan dat priesterlijke volk toegevoegd. Als stenen aan het huis, of leden aan het Lichaam. Over functioneren als priester daarin, lijken sommigen te denken dat het neerkomt op bezoeken van een wekelijkse eredienst op zondag. Hoewel met die eredienst niets mis is, betekent christen zijn veel méér. Gelovigen zijn 24 uur per etmaal zowel priesters als koninklijk en mogen verkeren bij de troon van Zijn genade. In die zin heeft de Gemeente de plaats van Israël als koninklijk priesterlijk en uitverkoren volk overgenomen. Dat uitverkoren zijn in Christus heeft nu eenmaal grote gevolgen.

“In Wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren.”