1. A594 De 144.000 verzegelden Ab Klein Haneveld 01:19:59

Zoals nu in een hemelse positie de Gemeente van Christus, zal in de toekomst een ‘gelovig overblijfsel’ uit de twaalf stammen van het met een aardse bediening toegeruste Israël, de 144.000 uit Openbaring 7 vormend, het Evangelie prediken. Daarmee gaan beloften, c.q. profetieën, uit het Oude Testament in vervulling voor het complete volk: twee plus tien stammen. De Heer is dan incognito als Koning verschenen op de Olijberg, na de in Daniël 9 genoemde zeventigste (jaar-) week, aan het hoofd van degenen die alsnog tot geloof zijn gekomen en naar Petra gevlucht, wegens de verdrukking van Israël, waarbij Jeruzalem is verwoest. Dat het niet letterlijk over de twaalf stammen zou gaan, is in strijd met Openbaring 7, waar die stammen bij name worden genoemd. Het resultaat van hun prediking van Gods heerlijkheid aan de volken, is de uit de Grote Verdrukking komende en het Koninkrijk van de 1000 jaren binnengaande schare ‘die niemand tellen kan’. Bij die uitdrukking gaat het niet om de omvang, maar om de autoritaire toe-eigening, via tellen, van iets wat de Koning toebehoort. In elk geval kan het beest uit Openbaring 12 en 13 de schare niet tellen.

“En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld werden.”