1. A593 Wie is toch Deze? Ab Klein Haneveld 01:19:49

Hij verkondigde hem Jezus’, wordt gezegd van Filippus in Handelingen 8. Met als resultaat dat de kamerling getuigde: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Dat geloven wij ook, maar waarom melden de evangeliën dan meer dan 20 maal, dat de discipelen dit niet in het openbaar mochten zeggen? En hoe komt het dan, dat velen hem aanzagen voor Elia, Mozes, Jeremia, Johannes de Doper, of enige andere oudtestamentische profeet?.

Wie is toch deze?”