1. A591 Opbouw van de Gemeente Ab Klein Haneveld 01:19:55

Eenheid van gelovigen hoeft niet te worden gemaakt, die is er al, omdat zij hetzelfde nieuwe leven hebben. Om dat te krijgen hoeven zij dus niet hun best te doen. Die geestelijke eenheid, de ‘de band des vredes’, manifesteert zich onder het nieuwe verbond der genade. Bij de troon der genade komen de gelovigen als gemeente samen. Aan elk lid van dat li-chaam is een gave gegeven tot opbouw ervan. Niet iedereen heeft dezelfde gave, noch is die hem of haar in dezelfde mate verstrekt. Centraal staat dat om te functioneren binnen de gemeente men steeds meer kennis van Christus krijgt, zich daarmee voedt, door het Woord van God, de kracht Gods voor iedere gelovige. Opbouw van de gemeente is niet primair een kwantitatieve, maar een kwalitatieve aangelegenheid. Opdat de leden niet individueel onmondig blijven, maar tot volwassenheid groeien in kennis van Christus. Dat komt neer op vasthouden aan Zijn Woord in een steeds op verandering gerichte wereld.

“Heilig hen in Uw waarheid: Uw Woord is de waarheid.”