1. A569 Verschijnen en verdwijnen Ab Klein Haneveld 01:17:39

Het Bijbelgedeelte over de wijzen uit het Oosten is veel meer dan een romantisch verhaal over tovenaars. Zij kwamen om de Heer te aanbidden met goud, wierook en mirre, beelden van Zijn toekomstige lijden en opstanding. Evenals Jozef, die met Maria en het Kind naar Egypte vluchtte, verschijnen zij ten tonele en verdwijnen weer. Jozef kreeg, evenals diens naamgenoot in het verleden, telkens dromen. Die verwijzen in de Bijbel altijd naar de hedendaagse bedeling van de verborgenheid. In dat licht moet ook de ster worden gezien, die de wijzen – behorende tot de Parten ofwel de tien stammen – de weg wees. Omdat in het Partische rijk ook veel Joden leefden, die de profetieën uit Daniël konden bestuderen, hadden de wijzen waarschijnlijk zicht gekregen op wat stond te gebeuren. Zij reisden naar Juda, maar keerden via ‘een andere weg’ terug. Zoals Jozef eens in Egypte terecht kwam en daar koning werd. Want als er nood is in de wereld, moet men het Brood elders halen.

“Zij vertrokken door een andere weg weder naar hun land.”