1. A567 Geen verplaatsing, maar vervanging Ab Klein Haneveld 01:14:11

De traditioneel christelijke opvatting dat gelovigen pelgrims op reis naar de hemel zijn, is niet met Bijbelteksten te onderbouwen. Volgens de Schrift zijn zij al hemelburgers, maar wordt in de toekomst, bij de opname van de Gemeente, hun lichaam veranderd. Het sterfelijke wordt in een oogwenk vervangen door het onsterfelijke. Nu al is de gelovige in de hemelse positie van genade geplaatst, maar hij kent – en roemt in – zijn toekomst, het delen in Christus’ erfenis bij zijn aanstelling tot zoon. Het sterven van de Heere Jezus was voor de gehele verdorven mensheid, die daardoor dood is (mét Hem gestorven) en derhalve niet behouden. Gelovigen zijn evenwel met Hem ook opgestaan. Hij stierf voor de wereld, maar stond op voor de Gemeente. De in duisternis gehulde wereld komt niet tot de waarheid, het licht, van Gods Woord. Het is de bedoeling dat gelovigen dat als één geheel bestuderen en niet als een verzameling losse boeken. Hun oproep tot de wereld is: Kom eruit en onderwerp je aan de autoriteit van Gods Woord. Op weg naar de toekomst.

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God.”