1. A563 Zaligheid van de ziel Ab Klein Haneveld 01:20:02

Met de term ‘behoud van de ziel’ hebben velen een probleem. Sommigen maken uit wat daarover in de Schrift staat op dat gelovigen nog verloren kunnen gaan. Het komt doordat zij niet goed beseffen dat het totale behoud drie componenten omvat: geest, ziel en lichaam. Door wedergeboorte ontvangt de gelovige de Heilige Geest, die onzienlijk is. Naar de geest is hij daarmee behouden. Dat is het begin. De ziel betreft het praktische leven daarna, in de Bijbel ook de ‘wandel’ genoemd en van invloed op het loon, de erfenis van de gelovige. Tenslotte volgt in de toekomst nog de zaligheid van het lichaam. Op het fundament kunnen gelovigen bouwen met ‘hout, hooi en stoppelen’ – werken die in de toekomst worden verbrand, waarna zij eeuwig ‘naakt’ en zonder ‘overkleding’ zullen zijn – en met ‘goud, zilver en edelgesteente’. Wie naar de geest is behouden, kan naar de ziel alsnog verloren gaan, door niet te leven onder het Nieuwe Verbond. De Galaten gingen terug naar het Oude Verbond van de wet, wat door Paulus een ‘ander Evangelie’ werd genoemd.

“Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.”