1. A562 Alle macht van de Gezalfde Ab Klein Haneveld 01:18:29

De mensheid volgde de duivel in diens focus op macht. Ook tot het christendom drong het streven daarnaar helaas door. Maar álle macht ligt bij God, die een Koning aanstelde, met Wie gelovigen in de toekomst zullen heersen. Nu al is Hij de Gezalfde, van Wie Melchizedek in het Oude Testament een Koninklijke en (hoge) priesterlijke voorafschaduwing was. Maar Hij heeft Zijn positie en macht nog niet geopenbaard in de wereld, terwijl toch nu al heel de schepping aan Hem is onderworpen. Nu al zetelt de Heer op Zijn troon in de hemel, waar Hij de rust is ingegaan. Gelovigen worden geacht Hem daarin te volgen. Psalm 110 gaat over de door Hem via Zijn opstanding behaalde overwinning. Hij is de Zoon van Adam, David en God. En daarmee zowel Zoon des Mensen als Zoon van God. Daarvan profeteerde David, die de ooit uit hem voorkomende Zoon dan ook Heere noemde.

“De HEERE is aan Uw rechterhand.”