1. A561 De parel en de schat Ab Klein Haneveld 01:15:25

De acht gelijkenissen in Mattheüs 13, maar ook elders in de Schrift, blijken door de Heer gegeven om gelovigen de verborgenheden van het Koninkrijk te tonen. Voor degenen die Hem en Zijn Woord niet willen volgen, blijven die geheim. Een deel van de parabels heeft een negatieve inhoud, een ander deel een positieve. Die over ‘De schat in de akker’ en ‘De parel’ lijken op elkaar. Zij verwijzen naar respectievelijk het complete Israël (twee plus tien stammen) en de Gemeente, beide nu nog verborgen in wereld en de volken. De parel ontstaat door lijden van de oester, is rond als type van de eeuwigheid en herbergt de kleuren van de regenboog. Om de Gemeente, de ene parel, te verkrijgen zag de Heer (koopman in de gelijkenis) af van openbare heerlijkheid in deze tijd. Als de Heer terugkomt, zal hij ook Zijn schat uit de akker openbaren, het nu nog verborgen Israël, de tien stammen. Ooit wel gezien door Hem, maar tot zijn publiekelijke verschijnen in de toekomst opnieuw verborgen in de akker. Zoals de koopman deed met de door hem gevonden schat.

“De akker is de wereld.”