1. A558 Zinloos uitzinnig Ab Klein Haneveld 01:16:34

Ondanks het Nieuwe Verbond, plaatsten de Galaten zich onder het Oude van de wet. Paulus noemde hen uitzinnig. Hij berispte Petrus, die verplichtingen centraal wilde stellen. Beide verbonden zijn niet te mengen. Gelovigen hebben een betere hoop, verbond en Hogepriester. De wet legt werken op, maar genade prefereert geloof. De gelovige kan vervolgens wel werken ‘zijn geloof waardig’ doen. De op vlees liggende – daardoor ‘onprofijtelijke’ – wet maakt niet zalig. Daarom hebben wie daaronder leven doorgaans geen heilszekerheid. Gelovigen lijken overigens in de Geest – nieuw leven – te kunnen beginnen, maar in het vlees – oud leven – te eindigen. Prediking van het Evangelie strandt er soms op dat de in de dood gebrachte mens voor God niet meer bestaat. Dat lijkt voor die mens onacceptabel. Prediking van het nieuwe leven richt zich tot voor God ‘dode’ mensen. Hij rechtvaardigt hen op basis van geloof, niet op die van werken. Door Zijn voorbeeld te volgen zijn gelovigen erfgenamen met de Heere Jezus. Lang vóór de wet, werd het – nog niet beëindigde – verbond met Abraham gesloten. Dat belooft zaligheid uit geloof. Aan de eis van de wet, die daartussen kwam, is door de Heere Jezus voldaan.

“Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden.”