1. A556 Verborgen zaligheid Ab Klein Haneveld 01:19:51

Christenen zijn de levende stenen van een verborgen tempel, waarin Gods Geest woont. Verborgen is daarmee ook nog het koninklijk priesterdom, waarover in het Oude Testament wel wordt gesproken. Maar bedekt moest toen nog blijven dat ooit heidenen er deel van uit zouden maken en mede-erfgenamen worden van de Messias. Pas na de opstanding van Christus zijn in voorgaande eeuwen bedekte waarheiden ontsluierd. Voor gelovigen werpt het Nieuwe Testament daartoe licht op het Oude. Profeten in het verleden spraken (bedekt) over nu door tot de Gemeente behorende gelovigen verkregen zaligheid. Niet expliciet, maar wel verhuld spraken zij over lijden en opstanding van de Heer. Het door lijden heen tot heerlijkheid komen, is onderdeel van de verborgenheid. Joden kennen die realiteit nog niet. Ook Paulus moest na zijn bekering onderzoeken wat in het Oude Testament verborgen was gebleven. God gebruikte hem om licht daarop te werpen.

“Al de Schrift is van God ingegeven.”