1. A553 Wie zijn toch dezen? Ab Klein Haneveld 01:16:08

God heeft Israël niet verlaten en zal trouw blijven aan Zijn beloften. Maar die gelden in de toekomst alleen voor een gelovig overblijfsel van het volk, dat in het beloofde land zal wonen. Behalve de Joden komen ook de gelovigen uit de tien stammen daar dan heen, waarvan – om in Bijbelse taal te spreken – het land eens ‘beroofd’ was. Sion (‘moeder’) zal zich verbaasd afvragen: ‘Wie zijn toch dezen?’ De tien onvindbaar geachte stammen zijn afstammelingen van Jozefs zoon Efraïm, die in plaats van {eerstgeborene} Manasse bij de door Jacob uitgesproken zegen het eerstgeboorterecht ontving. Hij deed dat door zijn handen te kruisen. Uit de vrucht van Efraïm is ook de Gemeente, het hemelse volk voor Zijn naam, voortgekomen. Pas na haar opname zullen de tien stammen, althans een gelovig restant daaruit, uit heel de wereld terugkeren naar het dan grotere gebied van Israël.

“Wie heeft mij deze gegenereerd, want ik was van kinderen beroofd.”