1. A552 Uitverkoren zonen Ab Klein Haneveld 01:16:44

De bestemming van door geloof in Christus uitverkorenen is zonen te worden, naar Zijn beeld. Dat is iets anders dan kinderen van God zijn. Het heeft te maken met de erfenis, waarin gelovigen in de toekomst met de eerste Erfgenaam zullen delen. Het worden van erfgenaam is een in het Oude Testament telkens terugkerend thema. En steeds opnieuw werd niet de oudste zoon dat. De oudtestamentische geschiedenis eindigt met het verdwijnen van de tien en de ballingschap van de twee stammen. Dat het eerstgeboorterecht bij Christus terecht zou komen, had God van meet af aan laten weten. De ‘Zoon van David’ zou Zijn Zoon worden. Gelovigen in deze tijd hebben deel gekregen aan Zijn zegeningen, omdat zij volgens de Bijbel één plant met Hem werden. De in en door Hem verkregen heerlijkheid van die eerstelingen zal straks openbaar worden. Met Hem kreeg de Gemeente deel aan de vervulling van de beloften uit het Oude Testament.

“Heden heb ik U gegenereerd.”