1. A542 Onze hoop Ab Klein Haneveld 01:14:38

Het ontvangen van de erfenis, die zij met Christus delen, is de op Gods beloften gefundeerde hoop waaruit gelovigen leven. Dat begrip ‘hoop’ is, anders dan in werelds spraakgebruik, in de Schrift een zekerheid. Daarin staat dat het profetische Woord – uitzicht biedend op het openbaar worden van Zijn koninkrijk op aarde – ‘zéér vast’ is. Het bevat de betere beloften, waarnaar de wet bedekt verwees, onder het Nieuwe Verbond. Gelovigen zijn op weg naar het zoonschap, waaraan het erven is verbonden. Zij zijn dan ook met hun Heer de eerstelingen van de nieuwe, nog niet zichtbare schepping. Op weg naar het moment waarop zij openbaar zullen worden als de zonen Gods, wil Hij nu al hun aardse lichamen, de aarden vaten, gebruiken tot Zijn eer als een Hem welgevallig offer. De gerichtheid op het zoonschap, het doel, behoort nú al de identiteit van de gelovige te bepalen. Wedergeboorte is alleen het begin van de loopbaan naar de erfenis. De weg naar heerlijkheid.

“Want wij zijn in hope zalig geworden.”