1. A530 Onvergankelijk is het Woord Ab Klein Haneveld 01:07:45

Behalve troost en kracht, bevat de Bijbel vooral Gods vastomlijnde plan der eeuwen. Zijn Woord is dan ook onvergankelijk, zoals Psalm 119 aangeeft, en staat daarmee haaks op de vergankelijke oude schepping, waarin generaties komen en gaan. De Psalmen geven profetisch de getuigenissen weer van de Heere Jezus en Diens vreugde over Gods beloften, die Zijn leven bepaalden. Hij werd tijdens Zijn aardse dagen gedreven door dat Woord en zag daardoor Zijn verheerlijking, in het perspectief waarvan Hij Zich vernederde. Primair gaan de Psalmen over Hem, maar in het verlengde daarvan over degenen die tot Zijn lichaam behoren. Gods Woord gaf het leven van David, maar ook dat van de Heere Jezus inhoud. En het geeft die nu aan het leven van gelovigen. De Heer leidt de Zijnen in héél de onveranderlijke waarheid, die Zijn woord kenmerkt. Tijd kan, zelfs millennia kunnen, niets aan die waarheid veranderen. Dat Woord, waaraan gelovigen geacht worden zich te onderwerpen, laat zien dat God Zijn doel nog niet heeft bereikt. Dat komt als de opeenvolging van vergankelijke geslachten voorbij zal zijn.

“Het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid.”