1. A504 Werking der sterkte Ab Klein Haneveld 01:18:13

Dezelfde kracht die de opstanding van Christus veroorzaakte, werkt in de – evenals Hij – tot heerlijkheid en erfenis geroepen gelovigen. Het is de bedoeling dat die in hun leven, hun loopbaan, ook iets úitwerkt. Dat gebeurt als zij zich daarvoor beschikbaar stellen. Dat te doen is hun verantwoordelijkheid. In elk geval zou gebed de uitwerking van Zijn kracht in ons zijn: het gebed dat volgens de Schrift “véél vermag”, omdat het voortkomt uit kennis van Gods Woord. Dàt te bestuderen, te onderzoeken en te leren verstaan is de roeping van de gelovige. Het leidt tot door de Geest van Christus geschonken wijsheid. Tot niet uit het vleselijke, menselijke verstand voorkomende wéten. En tot wandel in Zijn wegen. Het verlangen daartoe ontstaat bij de gelovige, wanneer het Woord rijkelijk in hem woont. De bij het hemels burgerschap behorende werking (=energeia) van de Geest in de gelovige is dezelfde waardoor Christus alles aan Zich kan en zal onderwerpen.”

“De grootheid Zijner kracht zij aan ons, naar de werking der sterkte Zijner macht.”