1. A495 Héél de Schrift Ab Klein Haneveld 01:11:27

Zich laten voeden met en leiden door Gods Woord, wat iedere gelovige zou moeten doen, vereist dat men het als één geheel aanvaardt. Profeteren is niets meer of minder dan dat Woord in de volle omvang, als afkomstig van één Auteur, doorgeven. Het is onjuist te veronderstellen dat het profetische Woord louter over de toekomst spreekt. Fragmentarisch gebruik van de Schrift leidt al gauw tot onjuiste conclusies, het berijden van stokpaarden en gebrek aan inzicht in de volle waarheid. In de praktijk komt het er vaak op neer dat men maar een deel van de Bijbel kent of wenst te kennen, c.q. te geloven. Dat komt in feite neer op het zich bewust distantiëren van bepaalde bijbelse waarheden. Wie Schrift met Schrift vergelijkt, zal ontdekken dat de Bijbel zichzelf als onwrikbaar, consistent en gezaghebbend Woord van God bewijst. Helaas hebben velen in christelijke kring, hoewel wij leven onder het Nieuwe Verbond van de genade, er een (wettische) bedekking over gelegd.

“Al de Schrift is van God ingegeven.”