1. A491 Wonderbare spijziging Ab Klein Haneveld 01:20:09

Zowel het uit de hemel neerdalende Manna in het Oude Testament als de vermenigvuldiging van het Brood door de Heere Jezus in het Nieuwe had een zware typologische lading. Zij verwezen naar het ‘Brood des Levens’, het Woord Gods, dat gelovigen geacht worden in zich op te nemen. In de Evangeliën komt twee keer een ‘wonderbare spijziging’ voor. Beide verhalen bevatten veel getalsmatige symboliek. Zo wijzen de twee visjes naar zowel twee fasen in Gods werk het huidige verborgen en het toekomstige openbare koninkrijk als het dubbeldeel van het erfrecht van Christus en de Zijnen. De vijf broden symboliseren de verborgenheid Gods en Zijn genade. En zoals destijds de menigte in het gras zat om te rusten en te eten, zijn gelovigen, midden in de op tot verdorren gedoemd gras lijkende tijdelijkheid, al de rust in gegaan. Uitverkoren om maaltijd te houden met Hem, Die bewust niet voor een aards maar voor een onvergankelijk koninkrijk koos. En in de wetenschap dat Israël ooit een hoofdrol op aarde zal spelen. Daartoe zijn twaalfkorven overgebleven.

“Heere, geef ons altijd dat Brood.”