1. A490 Gebod(en) en Wet Ab Klein Haneveld 01:15:55

In de Bijbel zijn ‘geboden’ lang niet altijd synoniem met de Mozaïsche wet. Zeker in het Nieuwe Testament komt men de termen wet en gebod ook in andere betekenissen tegen. Geboden kunnen weliswaar op verplichtingen duiden, maar ook op adviezen. Uit bijvoorbeeld Psalm 119 blijkt dat onder wet primair onderwijzing moet worden verstaan, in plaats van louter een pakket inzettingen en regels. In elk geval geldt sinds de opstanding van Christus de ‘koninklijke wet’ van het Nieuwe Verbond, die gelovigen oproept niet te oordelen. Zijn geboden bewaren, komt onder dat regime neer op geloven in de naam van de Zoon, de Heere Jezus Christus, elkaar liefhebben en in Hem blijven.Niet de regels van de Mozaïsche wet, die een bediening des doods was. maar de vrucht dragende geboden van ‘Geest en Leven’ zijn de leidraad voor gelovigen. Zij leven onder de wet van de vrijheid.

“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt.”