1. A487 Beloofde toekomst Ab Klein Haneveld 01:11:59

Gods huidige oordeel over de wereld heeft tot gevolg, dat die in duisternis verkeert; het toekomstige dat heel de kosmos zal verdwijnen en worden vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de schepping die Hij al op het oog had in Genesis 1. Dat die toekomst nog op zich laat wachten, is pure genade: God verzamelt Zich in deze tijd een nu nog onzichtbaar volk uit de duistere wereld, die Hij in de toekomst zal oordelen door vuur. Dan manifesteert Hij Zich weer even zichtbaar als in het verleden, waarnaar Petrus in diens tweede brief verwijst. Gods volk verwacht (en maakt al deel uit van) de nieuwe schepping. De vraag aan ieder mens is of hij wil kiezen voor zijn Schepper, Diens Woord, en het nieuwe leven in Christus. Wie dat doet ontvangt al het nodige om aan de goddelijke natuur deel te krijgen. Zich daarvan bewust te zijn, zou invloed moeten hebben op de praktische wandel van de gelovige.

“Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen.”