1. A486 Gods demonstratie Ab Klein Haneveld 01:18:51

Niet louter over de redding van de mens, zoals veel christenen menen, spreekt het Evangelie, maar primair over Gods rechtvaardigheid. Het is een ernstig misverstand dat Hij ter wille van ons zou moeten voorzien in alles wat aan de huidige schepping ontbreekt. In die redenering staat de mens centraal. Door gebrek aan kennis van Zijn Woord en daarmee van Zijn heilsplan, waaraan de mens ondergeschikt is beseffen velen niet wat God nu doet. Zijn scheppingswerk is niet af en Hij neemt daar de tijd voor. Door de wet demonstreert Hij dat de mens tot geen goed in staat is, door sterven en opstanding van de Heere Jezus Zijn rechtvaardigheid, die vervolgens is gekomen tot allen die geloven. In het verleden demonstreerde God geregeld Zijn toorn, nu Zijn genade aan wie erkennen dat Hij rechtvaardig is. En in de toekomst zal Hij in het openbaar Zijn heerlijkheid demonstreren.

“Mijn genade is u genoeg.”