1. A481 De Samaritaanse Vrouw Ab Klein Haneveld 01:19:56

Terwijl de Heere Jezus hard optrad tegen religieuze leiders, sprak Hij met gelovigen over rechtvaardigheid op grond van hun geloof. Zoals met de Samaritaanse vrouw, met haar in menig opzicht slechte reputatie. Zij verwachtte de Messias, Die in strijd met wat naar joodse maatstaven correct was volgens de Schrift door Samaria moest reizen, het (voormalig) gebied van de 10-stammen. Daar ontmoette Hij de vrouw bij Sichar, het naar het aanbreken van het Nieuwe Verbond verwijzende oudtestamentische Sichem. Hij wilde er drinken van de fontein van Jakob – uitbeelding van Gods beloften aan Abraham – en sprak over het “levende water”, waarnaar de vrouw, een type van de Gemeente, bleek te verlangen. Zoals de zaligheid uit de Joden (2stammen) ook naar de heidenen is gegaan en de Heer Zich via de l 0-stammen een volk uit alle volken voor Zijn naam verzamelt. De Samaritaanse werd buiten Judea een getuige van het Levende Woord. Haar bede verwoordt het beste dat een mens kan vragen:

“Geef mij dat water, opdat mij niet dorste.”