1. A480 Voorbij de schaamte Ab Klein Haneveld 01:17:27

Veel teksten uit het Oude Testament worden in het Nieuwe niet alleen aangehaald, maar ook verklaard. Daar wordt voor gelovigen de bedekking weggenomen. Zij leren er dat de Heer Zich voor de wereld verborgen houdt en voor de Joden een Steen des aanstoots werd, waarover zij struikelden in hun haast het heil to verkrijgen door (eigen) werken der wet. Die haast past de gelovige niet. Hij heeft rust gevonden in Christus, de levende en vaste Rots. Toch lijkt ook in christelijke kring de boodschap van die Opgestane, waarvan de steen een symbool is, dikwijls verwaterd, zodat men met verder komt dan de prediking van het kruis. Paulus en Petrus namen herhaaldelijk uitdrukkingen uit het O.T. over en lieten daar het licht van het Nieuwe Verbond over schijnen. De kern van de boodschap die zij doorgaven, was dat wie gelooft in de verrezen Christus en daardoor een levende steen in de Gemeente werd niet beschaamd zal worden. Wie het van werken der wet verwacht wel.

“Zij zullen beschaamd worden die tegen Mij ontstoken zijn.”