1. A479 De Zoon des Mensen Ab Klein Haneveld 01:16:12

Zoon van Adam, Zoon van Abraham, Zoon van David. Naast de naam Jezus droeg en draagt de Heer met alleen diverse andere namen, maar ook titels, die verwijzen naar de diverse facetten van Zijn werk en juridische bevoegdheden. Hij heet bv. Christus (Gezalfde), een titel die Hem na Zijn opstanding en verheerlijking ten deel viel. Daarom noemde Hij Zichzelf tijdens Zijn aardse leven niet zo en verbood Hij anderen dat to doen. Als de Zoon des Mensen, Zijn hoogste titel wegens daaraan verbonden troonsrechten over de gehele mensheid, kon Hij als haar Hoofd de Losser zijn voor de gehele menselijke familie. In die hoedanigheid en niet als Zoon van God bracht Hij vergeving van zonden tot stand. Pas in de toekomst zal Hij het nu nog verborgen Koninkrijk in Zijn functie van Zoon van David ook op aarde openbaar maken. Nu nog dient Hij. Als Zoon van God weidt Hij Zijn schapen, de Gemeente, die in de toekomst met Hem zal heersen en de wereld oordelen.

“Opdat Gij weet dat de Zoon des Mensen macht heeft de zonden to vergeven.”