1. A477 De kracht der dwaling Ab Klein Haneveld 01:13:04

Aannemen en door de Heilige Geest leren verstaan van de Waarheid leidt tot vrij- en heiligmaking, op weg naar het zoonschap Gods. De vraag is in hoeverre gelovigen dat werk van de Heer in zich toelaten. De Bijbel roept hen op te stáán in hun geloof – ook met het oog op de toekomst – door zich met die Waarheid te blijven voeden en ‘overvloedig in het werk des Heeren’ te zijn. De wereld wil zich daaraan niet onderwerpen en wordt door satan geleid in de leugen. Nu nog werkt hij in het verborgene, maar weldra, bij de opname van de Gemeente, wordt hij openbaar en zal hij – met ‘kracht der dwaling’, tekenen en wonderen – in de gedaante van een mens verschijnen. En tenslotte door God teniet worden gedaan. Ook Hij verbergt Zich nu nog, een situatie die in het Oude Testament herhaaldelijk is aangekondigd.

“Die door de Geest geleid worden zijn zonen Gods.”