1. A474 Het scenario van Amos Ab Klein Haneveld 01:11:09

Nu nog is het de bedoeling dat de Gemeente zich richt op wat God in de hemel doet. maar in de toekomst krijgt de wereld met haar te maken. Samen met haar Hoofd wordt zij zichtbaar op aarde, na eerst met Hem te zijn verenigd bij haar opname. Op die komst van de Heer met Zijn heiligen wacht de schepping. Voordat het zover is. wordt Jeruzalem verwoest, waarna het herstel van Davids troon begint. Christus zal als Koning de Hem toegekende heerschappij ook op aarde eisen. Die begint bij een kleine groep Joden, breidt zich uit naar de tien stammen en daarna naar alle volken. Het begint allemaal met ‘de dag des Heeren’, de grote verdrukking, waaruit slechts een gelovig ‘overblijfsel’ resteert. Het is de Gemeente die Gods Woord zal prediken aan Juda, Israël en de volken. Heel het scenario werd al uiteen gezet door de profeet Amos. Hij voorzag wérkelijke bevrijding van het volk Israël en de herbouw van Jeruzulam (en andere steden) in het verwoeste land met die naam. Pas dán zal daar rust en vrede heersen.

“En ik zal ze in hun land planten en zij zullen niet meer worden uitgerukt..”