1. A471 Sprekende bomen Ab Klein Haneveld 01:009:42

Van veel beelden in het Oude Testament wordt de diepste betekenis pas in het licht van het Nieuwe Testament duidelijk. Dat geldt ook voor het verhaal over drie bomen, verteld door Gideon’s zoon Jotham. Olijfboom, vijgenboom en wijnstok wensten geen koning over alle bomen te worden. Zij staan voor resp. geestelijke zegeningen (olie), de toekomstige uitwendige zegeningen van Israël, en het leven van de Gemeente (die met Christus zal heersen) onder het Nieuwe Verbond. In de geschiedenis in Richteren kwam de heerschappij (nog) niet bij één der drie bomen, maar bij een doornbos, een beeld van de wet. Die doet de zonde toenemen en werkt dus averechts op mensen, van wie nu eenmaal niemand goed is. De drie bomen brachten vrucht voort zonder koning te zijn. Zoals gelovigen in deze tijd zegeningen van God ontvangen, in afwachting van wat komen gaat. Als dé Koning komt zal de vrucht door heel de schepping worden gezien. Maar tot het zover is, hebben wij het doornbos niet nodig.

“Ik ben de ware wijnstok.”