1. A466 God, waar bent u? Ab Klein Haneveld 00:43:36

Het probleem van de mens is dat hij een vergankelijk aards leven heeft. Alleen door geloof in de verrezen Christus kan hij eeuwig leven ontvangen en deel krijgen aan Zijn zegeningen. De wereld en Israël hebben Hem afgewezen toen Hij als het Licht verscheen. Sindsdien bemoeit Hij Zich niet meer met de mensheid. De vraag van filosofen, theologen en religies luidt dan ook: Waar is God? Zij zijn geneigd er zelf één uit te vinden en hun Schepper af te wijzen. De mens is geneigd het Evangelie – de kracht Gods – te bedekken. De Bijbel noemt dat “ijdele verleiding”. Maar aan de gelovige toont de Heer door Zijn Woord welk – voor de wereld verborgen – werk Hij in deze tijd doet. Hij verzamelt Zich een volk voor Zijn Naam, waarvoor Christus de Hogepriester is Die de Zijnen rein houdt. Pas als dát volk, de Gemeente, is voltooid, zal Hij zichtbaar worden voor de wereld.

“Opdat zij de Heere zouden zoeken.”