1. A464 Geen oorlog tegen onkruid Ab Klein Haneveld 01:17:20

Voor wie niet willen geloven in Christus blijft het Evangelie bedekt. Juist om het Koninkrijk voor hen verborgen te houden, sprak de Heer dikwijls in gelijkenissen, zoals die over het zaad en het onkruid. Het zaad is goed, maar valt niet overal in goede aarde (harten). Waar dat wel gebeurt ontkiemt het blijkbaar tegelijk met dat van het onkruid, zodat goed en verkeerd gewas (door de satan gezaaid kwaad) tegelijk opgroeien. De Heer ontraadt het wieden van onkruid. Het is blijkbaar niet de bedoeling het kwaad te bestrijden, maar trouw te blijven aan het Woord, opdat de gelovige vrucht zal dragen. Pas bij de toekomstige oogst, zal het volgroeide onkruid worden verbrand en de tarwe (beeld van de uit dood tot leven gekomen mens) in de schuur worden gebracht.

“Laat beiden samen opwassen tot de oogst.”