1. A459 Het geheim van de zonnenwijzer Ab Klein Haneveld 01:14:51

Zoals van veel gelovigen in het O.T. had ook het leven van koning Hizkia een sterk profetisch en typologisch karakter. Hij stond niet alleen model voor de twee stammen van Israël, maar was ook beeld van de Heere Jezus Christus. In het gebed van Hizkia om genezing (waarna zijn leven met vijf-tien jaren werd verlengd) is dat van de Heer Zelf uit het dodenrijk te herkennen: “Gedenk toch dat ik in waarheid en met een volkomen hart heb gewandeld.” Dat als teken van de verhoring de zonnewijzer, dus de tijd, tien graden terug werd gedraaid, verwijst naar de huidige situatie van Israël en het verborgen werk dat de Heer nu doet in en door Zijn Gemeente van eerstelingen. Zij heeft deel gekregen aan de zegeningen van Christus en het eerstgeboorterecht, in de “tussentijd” van Genade, de periode van de tien graden, waarin het gelovig overblijfsel wordt verzameld. Dat overblijfsel behoort bij “het Israël Gods”, maar omgekeerd is Israël geenszins hetzelfde als de Gemeente.

“De derde dag zult gij opgaan in het huis des Heeren.”.