1. A447 Oude en nieuwe wijn Ab Klein Haneveld 01:13:45

Om over tijdens Zijn leven op aarde nog verborgen toekomst te kunnen spreken, vertelde de Heere Jezus gelijkenissen. Daarin gebruikte Hij geregeld de begrippen oud en nieuw en gaf Hij in bedekte termen gemeentelijke waarheden door. Met beelden als die van een nieuwe lap op een oud kleed of nieuwe wijn in oude zakken, illustreerde de Heer in feite het verschil tussen dood en (eeuwig) leven. Zij verdragen elkaar niet. Dat geldt ook voor het oude en nieuwe verbond, wet en genade, uiterlijke vormen en innerlijk geestelijk leven in Christus. Velen richten zich op het uitwendige van religie en komen daardoor aan vernieuwing niet toe. Zij kiezen voor het omhulsel, de wijnzak, en negeren de (nieuwe) wijn. Wie zich aan het oude verlustigt, wenst het nieuwe niet.

“Het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden.”