1. A444 Het goede nieuws Ab Klein Haneveld 01:14:48

Hoewel God het heeft opgelost, blijven veel gelovigen worstelen met het probleem van de zonde. Zij negeren daarmee het goede nieuws dat zij door de opstanding van Christus Zijn nieuwe, eeuwige leven hebben ontvangen. Dáárover mogen zij spreken, ook al is hun sterfelijk lichaam zwak en in verval. Het is hun roeping te leven uit de gerechtigheid die hen ten deel viel, door trouw te blijven aan Gods Woord. Daarin was de Heere Jezus hun voorbeeld. Hij bleef in voortdurende vernedering, die eindigde aan het kruis, trouw aan de waarheid. Voor die waarheid is in deze wereld nog steeds geen plaats, totdat Hij in de toekomst Zijn positie ook zichtbaar op aarde zal opeisen. Maar nú al is Hij de Herder van de Gemeente. Hij zorgt voor Zijn kudde, waarvan de “schapen” bekwaam zijn gemaakt het nieuwe leven te leven.

“Opdat wij de gerechtigheid leven zouden.”