1. A441 De échte Leider is opgestaan Ab Klein Haneveld 01:16:00

Talloze organisaties en daaraan gerelateerde “christelijke leiders” kenmerken het kerkelijke landschap. Beide fenomenen komen in de Bijbel niet voor. Die spreekt over één Lichaam, waarvan Christus het Hoofd is. Daarom vormt de Gemeente een niet te verbreken éénheid. Die wordt niet door de leden gemaakt, maar is het werk van de Heilige Geest. De Heer Zélf bouwt Zijn Gemeente, maar blijkbaar willen velen dat van Hem overnemen via allerlei instituties met eigen regels. Maar volgens de Schrift zijn alle gelovigen knechten van de Heer en Diens Lichaam, al zijn er verschillende bedieningen, die alle in essentie van doen hebben met de prediking van het Woord. Evangelisten, herders, leraars en oudsten zijn er niet om te heersen over de kudde, maar om die te dienen. Want de Opperherder Zélf zorgt voor Zijn schapen.

“Weidt de kudde Gods, niet heerschappij voerende maar als voorbeelden.”